HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ

Announcements

  • Duyurular


    Yükseköğretim Kurumları Öğretim Elemanları ve Personeli ile İlgili Disiplin Hükümleri


    2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu'nda 09 Aralık 2016 tarihinde (R.G. No: 29913) 6764 Sayılı Kanun'la değişiklik yapılarak, Yükseköğretim Kurumları Öğretim Elemanları ve Personeli Disiplin Hükümleri Kanun'un 53. maddesine eklenmiştir. Disiplin hükümleri için bkz. 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu 53 ve devamı maddeleri.