Son Güncelleme:
06/02/2024 - 10:34

Hukuk Müşavirliğimizin görevleri;

a) Üniversitemizin personel, öğrenci, diğer kişi ve kurumlarla olan uyuşmazlıklarında, adli ve idari yargı mercileri önünde Üniversitemizi vekil sıfatıyla temsil ederek haklarını savunmak,

b) Üniversitemizin idari tasarruflarının yürürlükteki mevzuata uygun olarak icrasında ve diğer hukuki konularda danışmanlığını yapmak olarak belirtilebilir.

Üniversitemizin öğrencisi veya personeli de olsa, Müşavirliğimizin özel kişilere danışmanlık hizmeti verme veya özel kişilerin davalarını takip etme yetkisi bulunmamaktadır.