Son Güncelleme:
06/02/2024 - 10:05

MİSYON

Üniversitemizin ve bağlı birimlerinin hizmetlerini yürürlükteki mevzuata uygun olarak sorunsuz, etkin ve objektif bir biçimde yürütebilmelerini teminen, Rektörlük Makamı tarafından istenilen her türlü hukuki hizmeti vermek, hukuki ilişki ve ihtilafları üniversitemiz menfaatleri yönünde düzenlemek ve çözüme kavuşturmaktır.

VİZYON

Sahip olduğu mevzuat ve bilgi birikimini, gelişen ve değişen teknolojiyi de kullanarak çalışmalarına yansıtan yenilikçi, çağdaş, gelişmelere açık, hızlı ve güvenilir hizmet anlayışıyla üniversitemiz içinde ve diğer üniversiteler arasında model olmayı amaçlamaktadır.

POLİTİKALARIMIZ

Üniversitenin yapacağı tüm işlemlerin azami ölçüde hukuka uygunluğunu sağlamaya çalışarak ileride ihtilaf konusu (dava konusu) olan işlemlerde davaların lehimize sonuçlanmasına zemin hazırlamak, ihtilaf sayısını azaltarak başarı seviyemizi daha da yükseltmek temel politika ve önceliğimizdir.